آزمون های نوبت اول کلاس ششم

http://s1.picofile.com/file/7601901498/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA.jpg

دانلود نمونه سوال مطالعات اجتماعی پایه ششم نوبت اول

دانلود نمونه سوالات نوبت اول پایه ششم

 1

دانلود نمونه سوال مهارت نوشتاری(املا) پایه ششم نوبت اول

نمونه سوالات پیشنهادی نوبت اول ششم

منبع:وبلاگ تلاشگران


دانلود سوالات اجتماعی ترم اول ششم ابتدایی

منبع:گروه آموزش ابتدایی منطقه ی گل تپه


آزمون ریاضی 1             آزمون ریاضی 2            


آزمون ریاضی 3           آزمون ریاضی 4           آزمون ریاضی 5           آزمون ریاضی  6          آزمون ریاضی 7           آزمون ریاضی 8           آزمون ریاضی 9           آزمون ریاضی 10         آزمون ریاضی 11         آزمون ریاضی 12        آزمون ریاضی 13       آزمون ریاضی 14       آزمون علوم تجربی 1   آزمون علوم تجربی 2  آزمون علوم تجربی  3
 آزمون علوم تجربی  4 آزمون علوم تجربی 5  آزمون علوم تجربی 7  آزمون علوم تجربی 
8


آزمون فارسی
1         


آزمون فارسی
2        آزمون فارسی
3        آزمون فارسی 4
       آزمون مطالعات
1      

منبع:گروه آموزشی سبزوار

امتحان املا فارسی ششم دبستان دیماه۹۱

 

هدیه های آسمان ششم دبستان دی ما ه۹۱

منبع:پایگاه اینترنتی ششم

نمونه سؤالات

ریاضی پایه ششم

علوم تجربی پایه ششم

املاء پایه ششم

فارسی خوانداری پایه ششم

فارسی نوشتاری پایه ششم

مطالعات اجتماعی پایه ششم

برای دانلود مجموعه نمونه سؤالات نوبت اول پایه ششم

اینجا کلیک کنید

برای دانلود بر روی دریافت مطلب هر سوال کلیک کنید.

**ریاضی**

نمونه سوال شماره ۱ ریاضی ششم نوبت اول

 

نمونه سوال شماره ۲ریاضی ششم نوبت اول

 

نمونه سوال شماره ۳ریاضی ششم نوبت اول 

 

نمونه سوال شماره ۴ریاضی ششم نوبت اول 

 

نمونه سوال شماره ۵ریاضی ششم نوبت اول

 

نمونه سوال شماره ۶ریاضی ششم نوبت اول

 

نمونه سوال شماره ۷ریاضی ششم نوبت اول

**علوم**

نمونه سوال شماره ۱ علوم ششم نوبت اول

 

نمونه سوال شماره ۲علوم ششم نوبت اول

 

نمونه سوال شماره ۳علوم ششم نوبت اول 

 

نمونه سوال شماره ۴علوم ششم نوبت اول 

 

نمونه سوال شماره ۵علوم ششم نوبت اول

 

نمونه سوال شماره ۶علوم ششم نوبت اول 

 

نمونه سوال شماره ۷علوم ششم نوبت اول

 

نمونه سوال شماره ۸ علوم ششم نوبت اول *جدید*

  

نمونه سوال شماره ۹علوم ششم نوبت اول *جدید* 

   

نمونه سوال شماره ۱۰علوم ششم نوبت اول *جدید* 

 

**فارسی**

نمونه سوال شماره ۱ فارسی ششم نوبت اول 

 

نمونه سوال شماره ۲فارسی ششم نوبت اول 

 

نمونه سوال شماره ۳فارسی ششم نوبت اول

 

نمونه سوال شماره ۴فارسی ششم نوبت اول 

 

نمونه سوال شماره ۵فارسی ششم نوبت اول 

 

نمونه سوال شماره ۶فارسی ششم نوبت اول 

 

**اجتماعی**

نمونه سوال شماره ۱اجتماعی ششم نوبت اول

 

نمونه سوال شماره ۲اجتماعی ششم نوبت اول

 

نمونه سوال شماره ۳ اجتماعی ششم نوبت اول 

 

نمونه سوال شماره ۴ اجتماعی ششم نوبت اول

 

نمونه سوال شماره ۵ اجتماعی ششم نوبت اول 

 

نمونه سوال شماره ۶ اجتماعی ششم نوبت اول

**هدیه های آسمانی **

نمونه سوال شماره ۱ هدیه های آسمانی   

 

نمونه سوال شماره ۲ هدیه های آسمانی

   

منبع:بانک سوالات ششم ( بیگدلی)

[ دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 9:48 ] [ عطري ]
[ ]