دانلود فیلم های آموزشی کلاس ششم

 

بخش اول             

بخش دوم            

بخش سوم          

بخش چهارم        

بخش پنجم          

منبع:دنیای هدیه های آسمان

علوم باری دیگر

نوعی دستگاه برای کندن پوست تنه درخت

انیمیشن مراحل تولید کاغذ در یک کارخانه

مراحل تبدیل تنه درخت به چیپس چوب

فیلم کوتاه درباره تهیه کاغذ

[ دوشنبه هشتم آبان ۱۳۹۱ ] [ 23:8 ] [ عطري ]
[ ]